Press "Enter" to skip to content

Agnė Kučerenkaitė

Agnei patinka dirbti su neapdorotomis medžiagomis, transformuojant jas į vertingus produktus, metodus bei sistemas, siekiant sąveikos tarp dizaino, visuomenės, pramonės bei aplinkos.

Agnės darbo procesui būdingi išsamūs teoretiniai ir praktiniai tyrimai, eksperimentinis požiūris bei rankų darbas, pagrįsti istoriniu bei sociokultūriniu kontekstu.